Kolonie Art Excel
19.07 - 28.07

Stworzony jako wszechstronny trening doskonaoci, ktry wydobywa z dzieci najwyszy potencja oraz ksztatuje wraliwo na ludzkie wartoci.
Uczestnicy programu ucz si wspdziaania w grupie, jasnego wyraania siebie, swobody oraz naturalnoci w relacjach z rwienikami. Dziki wyjtkowym zadaniom realizowanym w zespoach dzieci staj si bardziej wiadome potrzeb innych ludzi , jak rwnie ucz si pielgnowania pozytywnych wartoci w yciu codziennym. wiczenia jogi oraz medytacje opracowane pod ktem dzieci rozwijaj ich uwano, inteligencj emocjonaln oraz samowiadomo. Nasi recenzenci - czyli same dzieci - wystawiaj programowi Art Excel entuzjastyczne opinie i powracaj na nasze programy wielokrotnie.

Program obejmuje:
 • techniki poprawiajce koncentracj, a tym samym podnoszce efektywno uczenia si,
 • wiczenia oddechowe i relaksacyjne redukujce stres,
 • zajcia rozwijajce kreatywno,
 • nauk rozwizywania konfliktw oraz harmonijnej pracy w grupie,
 • gry i zabawy ruchowe, zwikszajce uwano,
 • zajcia artystyczne i sportowe w zespoach, budujce umiejtnoci wsppracy.
W czasie kolonii oprcz realizacji programu Art Excel przewidzianych jest wiele dodatkowych atrakcji!
 • warsztaty lepienia z gliny,
 • lene warsztaty edukacyjne,
 • jazda konna,
 • wyprawy lene z wykorzystaniem map i kompasw (orodek pooony w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, niedaleko ujcia rzeki Czarnej do Pilicy), wycieczki midzy innymi do Multimedialnej Wystawy Edukacyjnej Giganty Mocy w Bechatowie czy Lenej Osady Edukacyjnej w Kole (Szpital dla dzikich zwierzt),
 • ogniska i dyskoteki,
 • rnorodne zajcia sportowe i artystyczne.
 • zajcia ruchowe na wieym powietrzu (powierzchnia orodka to 5 ha)
 • zabawy, gry sportowe w hali (400 m2) na terenie orodka.
 • wyjazd do Aquaparku w Kleszczowie oraz zabawy w basenie, mieszczcym si na terenie orodka.
Prowadzący: Jan Romaniuk

Koszt:
1600 PLN nowe osoby
1550 PLN osoby powtarzajce

Zniki dla rodzestw (drugie i kolejne dziecko): 1450 PLN

W celu dokonania zgoszenia naley wypeni i podpisa nastpujce dokumenty:
- Formularz zgoszeniowy
- Regulamin kolonii
- Przesa aktualny skan karty szczepie lub wypeni daty szczepie w formularzu rejestracyjnym

Zgoszenia oraz patnoci:

Centrum Promocji Zdrowia
Taraska 19A, 26-337 Aleksandrw
tel: 44 - 756 90 18, 509 861 666
e-mail: kontakt@centrumtaraska.pl

FUNDACJA ART OF LIVING POLSKA
58 1140 2017 0000 4202 1305 0956
tytu przelewu: zakwaterowanie + nazwa kursu + data + imi i nazwisko

Pobierz formularz zgoszeniowy:Nasi partnerzy

Centrum Promocji Zdrowia
Taraska 19A, 26-337 Aleksandrów (woj. Łódzkie)
tel. (+44) 756 90 18, tel. kom. (+48) 509 861 666
e-mail: kontakt@centrumtaraska.pl
| Strona główna
| Oferta wynajmu
| Kolonie
| Joga i Oddech
| Ajurweda
| Oferty specjalne
| Galeria
| FB fanpage
| RODO


©2014-2017 Centrum Promocji Zdrowia, Wszelkie prawa zastrzeżone.
All visits: 131    Today : 131    On-line: 4